Arbetsmiljö och säkerhet

 • Affisch A3: Riskbedömning räddar liv! (1,14 MB)
  Affisch A3: Riskbedömning räddar liv!
 • Affisch A4: Riskbedömning räddar liv! (1,22 MB)

  Affisch att sätta upp på arbetsplatsen med de åtta viktigaste arbetsmiljöområdena: belastning, fallskador, psykosocial arbetsmiljö, kemisk exponering, fallande föremål, asbest och kristallina fiber, vibrationer och buller.

  Affisch A4: Riskbedömning räddar liv!
 • Bli asbestsmart (559 kB)

  Med den här broschyren vill vi göra som kan komma i kontakt med asbest uppmärksam. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats. Det finns också information om vart du ska vända dig om du vill ha mer information. Producerad av 6F.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

  Bli asbestsmart
 • Branschstandard - Taksäkerhet (5,21 MB)
 • Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats (3,54 MB)

  Dammråttor har vi hemma ibland, men i jämförelse med byggdammet så är de ganska fredliga. Det kan vara lätt att tänka ”Lite damm har väl ingen dött av”. Men jo, damm kan vara dödligt till och med. Vi har med denna broschyr försökt att kortfattat beskriva det som många år av mätningar, forskning och rapporter visat på.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

  Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats
 • Din personliga skyddsutrustning (409 kB)

  Plansch som visar vilken personlig skyddsutrustning man ska ha. Framtagen av Plåt- och Ventbranschernas centrala arbetsmiljökommitté.

  Din personliga skyddsutrustning
 • Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader (8,51 MB)

  Vid yrkesmässigt beträdande av takför inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket ska taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, till exempel ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete.

  Broschyren Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader
 • Gravid eller ammande på jobbet (9,17 MB)

  Den här broschyren ger dig, din arbetsgivare och ditt skyddsombud information om vilka risker som är viktiga att tänka på när du är gravid eller ammar. Med kunskap om riskerna kan de undvikas och förebyggas för ett tryggt arbetsliv.

  Broschyren Gravid eller ammande på jobbet
 • Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet (1,14 MB)

  Byggnads och Sveriges Byggindustrier har ett gemensamt mål att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsplatserna. Det uppnås genom kunskap  och gott samarbete mellan alla som kan påverka arbetsmiljön, exempelvis mellan myndigheter, beställare, yrkesarbetare och konstruktörer. Speciell betydelse har arbetsledare och skyddsombud. Avtalet innehåller därför en särskild utbildningsplan för skyddsombuden. På följande sidor beskrivs kortfattat grundutbildningens utbildningsplan.

  Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet
 • Koppla rätt & Lyft säkert (1,69 MB)

  Från BCA – Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd. Publikationen innehåller information om lyftanordningar, lyftredskap, val av utrustning, säkerhetskontroll, hantering och kopplingsteknik samt belastningstabeller.

  Koppla rätt & Lyft säkert
 • Mobbning och kränkningar – om psykosocial arbetsmiljö i byggbranschen (7,29 MB)

  Trots arbetet med att stoppa machokulturen är mobbning och kränkningar fortfarande vanligt i byggbranschen. Och i en majoritet av fallen är chefen en av dem som mobbar. Det visar Byggnads medlemsundersökning.

 • Må bra på jobbet – så pratar vi om psykisk hälsa (811 kB)

  Du ska inte skadas, bli utsliten eller dö på jobbet. Du ska inte heller bli diskriminerad, kränkt, trakasserad eller behöva må dåligt på din arbetsplats. Därför handlar Byggnads arbetsmiljöarbete inte bara om skyddshjälmar och räcken. Att ha balans i livet, känna tillhörighet och vara tillfreds med jobbet och vardagen är minst lika viktigt.

  Må bra på jobbet – så pratar vi om psykisk hälsa
 • Personalutrymmen – tillfälliga arbetsplatser (1,96 MB)

  Broschyren innehåller information om krav på personalutrymmen och personalutrymmens funktion, utrustning, utrymme, separation, städning och hygien samt standard. Reviderad upplaga från 2022.

  Personalutrymmen – tillfälliga arbetsplatser
 • Psykisk hälsa - rätt att må bra på jobbet.pdf (4,88 MB)

  Skyddsombud i Byggnads har ett mycket viktigt uppdrag. Att påverka arbetsmiljön för dig och dina arbetskamrater gör inte bara arbetsplatsen bättre, du räddar också liv. Din roll inte bara att förebygga och följa upp arbetet med arbetsmiljön. Du är också en nyckelperson för att uppnå Byggnads vision om allas trygghet och lika värde.

 • Skarpt läge (1,26 MB)

  I ”Skarpt läge” hittar du handfasta råd och anvisningar för organisation och rutiner kring allvarliga arbetsplatsolyckor och att öka kunskapen om hur myndigheterna arbetar efter en arbetsplatsolycka. Skarpt läge innehåller länkar till checklistor och brevmallar.

  Skarpt läge
 • Skyddsombud (Arbetsmiljöverket) (363 kB)

  Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har på arbetsplatsen, med skyldigheter och rättigheter. Finns även som lättläst version.

  Skyddsombud (Arbetsmiljöverket)
 • Skyddsombud i Byggnads (3,39 MB)

  Som skyddsombud har man i uppdrag att påverka arbetsmiljön för sig själv och sina arbetskamrater. Här förklaras kort vad rollen innebär, vilka uppgifter som ingår och vilken utbildning som krävs.

  Broschyren Skyddsombud i Byggnads
 • Skyddsombudsboken (14,1 MB)
  Skyddsombudsboken
 • Snöskottning – Se upp därnere! (4,23 MB)

  En broschyr om säkrare snöskottning från tak.

  Broschyren finns även på engelska, polska och spanska.

  Snöskottning – Se upp därnere!
 • Säkra ställningar - en vägledning till föreskrifterna AFS 2013:4 (Arbetsmiljöverket) (648 kB)

  Den här vägledningen innehåller råd och rekommendationer för att göra arbete med ställningar säkrare. Råden utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS 2013:4), som också finns med i boken.

  Säkra ställningar
 • Undvik olyckor – arbeta säkert vid avluftning av fjärrvärme-/fjärrvärmerör (479 kB)

  Informationsskrift framtagen av VVS Företagen och Byggnads.

  Undvik olyckor – arbeta säkert vid avluftning av fjärrvärme-/fjärrvärmerör
 • Vibrationsguiden - hand- och armvibraioner (7,52 MB)

  Skriften ger allmän information om vibrationer och hälsa samt kärnan i de föreskrifter som finns på området. Den innehåller också en enkel beräkningsmall för att räkna ut tillåtna arbetstider och typdata för olika maskingrupper. Se även vår film om mätsticka för vibrationer.

Uppdaterad: