Stipendiaterna till Byggnads kulturstipendium 2018. Med Johan Lindholm och Anna Rundberg från Byggnads.

Stipendiaterna till Byggnads kulturstipendium 2018. Med Johan Lindholm och Anna Rundberg från Byggnads.

Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område. Stipendienämnden tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne. Vidare tar nämnden hänsyn till om kulturarbetaren uppvisar en särskild talang där vi vill stödja fortsatt utveckling.

Vanligtvis kan stipendium inte erhållas för projektstöd inom högre utbildningar.

Kulturområdet delas in i dessa genrer:

 • Musik
 • Litteratur
 • Journalistik
 • Dans
 • Film
 • Bildkonst
 • Teater
 • Konsthantverk
 • Fotografi
 • Arkitektur
 • Övrig scenkonst

2018 års stipendiater

Läs vilka personer som utnämnts till kulturstipendiater 2018.

Ansökan till 2019 års stipendier

Ansökningstiden för Byggnads kulturstipendium 2019 (3 december 2018 – 1 mars 2019) har gått ut. Stipendienämnden kommer att fatta beslut under våren och besked kommer att lämnas till beviljade stipendiater. Nämnden har inte möjlighet att skicka svar till även ej beviljade men svar kommer att finnas i ansökningsverktyget senare i vår. Utdelning kommer ske i maj.

Tyvärr stod det fel sista datum för ansökan i ansökningsverktyget. Det korrekta datumet var 1 mars.

Till ansökningsverktyget »

Stipendienämnden

 • Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna: ordförande
 • Gunilla Kindstrand, kulturjournalist: litteratur, teater och journalistik
 • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads: arkitektur, konsthantverk med mer
 • John Rasimus, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Jan Granvik, förbundsordförande musikerförbundet: musik
 • Nina Svensson, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Anna Rundberg, ledningsassistent Byggnads: scenkonst, dans, konsthantverk med mer

För mer information

E-posta: kultur@byggnads.se.

Eller via brev: Byggnads stipendienämnd, 106 32 Stockholm.

Extra tips – LO:s kulturpris

Förutom Byggnads kulturstipendium kan vi även tipsa om LO:s kulturpris. Priset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra kulturarbetare som främjar fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar och kulturpolitiska mål.

Uppdaterad:
Kategorier: