Stipendiater till Byggnads kulturstipendium 2022

Stipendiater till Byggnads kulturstipendium 2022

Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område. Stipendienämnden tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne. Vidare tar nämnden hänsyn till om kulturarbetaren uppvisar en särskild talang där vi vill stödja fortsatt utveckling.

Vanligtvis kan stipendium inte erhållas för projektstöd inom högre utbildningar.

Kulturområdet delas in i dessa genrer:

 • Musik
 • Litteratur
 • Journalistik
 • Dans
 • Film
 • Bildkonst
 • Teater
 • Konsthantverk
 • Fotografi
 • Arkitektur
 • Övrig scenkonst

2021 års stipendiater

Läs vilka personer som utnämnts till kulturstipendiater 2021.

Ansökan till 2022 års stipendier

Ansökningstiden pågår från 1 december 2021 till 1 mars 2022. Ansökan kan endast ske elektroniskt under den perioden via vårt ansökningsverktyg.

Stipendienämnden

 • Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna: ordförande
 • Gunilla Kindstrand, kulturjournalist: litteratur, teater och journalistik
 • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads: arkitektur, konsthantverk med mer
 • John Rasimus, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Jan Granvik, förbundsordförande musikerförbundet: musik
 • Nina Svensson, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Petra Husén, lednings- och ekonomiassistent på Byggnads: övrig scenkonst, dans, konsthantverk med mer

För mer information

E-posta: kultur@byggnads.se.

Eller via brev: Byggnads stipendienämnd, 106 32 Stockholm.

Uppdaterad: