Byggnads förbundsstyrelse

Byggnads förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Den består av förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren, avtalssekreteraren samt en ledamot från varje region.

Granskad: