Förbundskontoret

Kontaktuppgifter till all vår personal på förbundskontoret finns under respektive enhet:

Ledningen

Förbundsledningen består i första hand av fyra kongressvalda poster – förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren och avtalssekreteraren. De har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. I ledningen ingår även vår HR-chef.

Ledningsstaben

Ledningsstaben består av de närmaste medarbetare till ledningen. Medarbetarna här ansvarar för viktiga stödfunktioner såsom ekonomi, juridik och politik.

Administrativa enheten

Den administrativa enheten hanterar och arbetar med förbundets ekonomi, medlemsredovisning, lön, personaladministration och fastigheter.

Avtalsenheten

Avtalsenheten bedriver utvecklingsarbete när det gäller kollektivavtalens utformning och regler, de genomför tvisteförhandlingar och de tar även fram lönestatistik.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten arbetar med allt kring intern och extern information som opinionsbildning, press, webb och sociala medier, omvärldsbevakning, politisk bevakning samt bevakning av närings- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Har du frågor och synpunkter på innehållet på byggnads.se så kontakta gärna webbredaktionen.

Organisationsenheten

Organisationsenheten har hand om facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda, ungdomsfrågor, medlemsrekrytering och organisationsfrågor. Enheten har även hand om medbestämmandefrågor, lärlingsfrågor, arbetsmiljö och försäkringar.

Medlemscentret Byggnads Nu!

Medlemscentret Byggnads Nu! ger stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

Uppdaterad: