Byggnads historia

Ursprunget till Byggnads är Svenska Träarbetareförbundet som bildades 1889. Sextio år senare, 1949, gick trä-, betong-, rör-, och anläggningsarbetarna samt några mindre yrkesgrupper in i ett gemensamt byggnadsförbund. 1961 gick även Murarförbundet med i Byggnads. 

I mitten av 1880-talet bildade byggnadsarbetare lokala fackföreningar där de öppet tog strid med arbetsgivare som vägrade ge dem människovärdiga arbets- och levnadsvillkor. Svenska Träarbetareförbundet, som så småningom blev grunden till Svenska Byggnadsarbetareförbundet, bildades 1889 då det rådde katastrofal fattigdom i Sverige. Under 1889 och närmast följande år gick byggnadsarbetare i Stockholm, Malmö och Göteborg in i konflikter som gav viktiga lärdomar för organisationsbyggandet.

Byggnads 100-årsjubileum

1989 firade Byggnads sitt 100-års jubileum och då skrev dåvarande ordföranden Bertil Whinberg följande rader i en jubileumsbok:

”Inte ett enda framsteg har kommit av sig självt. För varje förbättring av lön, arbetsförhållanden, inflytande och social trygghet har motståndet varit hårt från människor som av hävd eller börd ansett sig ha rätt till mera av livets goda, än vad arbetare bör förunnas.”

Hela Byggnads historia, åtminstone dess 100 första år, kan du läsa i boken ”Byggnadsarbetarna” som är skriven av Karl-Olof Andersson och Sven Landin.

Uppdaterad: