Grafisk profil

En grafisk profil är de riktlinjer som styr hur vår information och kommunikation ser ut. Den består av visuella element som logotyp, färg, typografi och bild som bygger upp bilden av Byggnads. Den grafiska profilen fungerar i hela organisationen.

Om du har fler frågor kring den grafiska profilen ska du kontakta vår kommunikatör Terese Perman.

Uppdaterad: