Byggnadsarbetaren

Byggnadsarbetaren

Byggnadsarbetaren är Sveriges största byggmagasin med en upplaga på cirka 105 000 exemplar. Tidningen ägs av Byggnads.

Medlemmarna får Byggnadsarbetaren som en medlemsförmån. Till läsekretsen hör också företagsledare inom byggsektorn, politiker och andra makthavare.

Byggnadsarbetaren kommer ut 14 gånger om året. Dominerande inslag är reportage om arbetsplatser, arbetsmiljö, hälsa, försäkringar och löner. Stort utrymme ägnas åt att beskriva bygglivets vanliga människor.

Redaktionen har åtta medarbetare, med chefredaktör Isabella Iverus som ansvarig utgivare.

 

Uppdaterad: