Väggmålning vid fackförening i Chicago.

Väggmålning vid fackförening i Chicago.

Fotograf: Terence Faircloth

Byggnads i världen

I många andra delar av världen fängslas, trakasseras och avskedas varje år hundratusentals arbetare. Byggnads vill genom sitt internationella engagemang stärka möjligheten för byggnadsarbetare i alla länder att göra sin röst hörd och få ett bättre arbetsliv.

Genom att samarbeta och stödja facklig organisering runt om i världen kan vi göra det bättre för alla världens byggnadsarbetare.

Samarbete över gränserna

Byggnads deltar i olika internationella samarbeten i Norden, Europa och globalt. Byggnads är medlemmar i tre olika fackliga federationer.

Norden

Genom samarbetet inom Nordiska Byggnads- och Träarbetarfederationen (NBTF) kan Byggnads röst bli starkare i framför allt EU. NBTF representerar mer än en halv miljon byggnads-, skogs- och träarbetare organiserade i 25 nationella fackförbund. Byggnads ordförande Johan Lindholm är även ordförande för NBTF.

Europa

I Europeiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (EBTF) inriktas arbetet på EU-relaterade frågor som exempelvis tjänste-, utstationerings- och arbetstidsdirektiven. Byggnads konsekventa linje har lett till att den så kallade Lex Laval revs upp år 2017. 2018 gjordes viktiga ändringar i utstationeringsdirektivet som bland annat innebär att det kommer att bli möjligt att ställa krav på att utstationerade arbetstagare ska ha högre lön än bara minimilön. Andra viktiga frågor är hur illegal verksamhet och svartarbeten inom byggbranschen kan motarbetas samt att påverka mot EU:s förslag om lagstadgade minimilöner. Byggnads ordförande Johan Lindholm är även ordförande för EBTF.

Övriga världen

Byggnads är också medlemmar i Internationella Byggnads- och Träarbetarinternationalen (BTI, eller BWI på engelska). Byggnads och BWI bidrar med expertkompetens för att bygga starka fack i bland annat Ukraina, Ryssland, Nepal, Brasilien, Indien och Sydafrika. I takt med att företagen blir transnationella behöver även vi som byggfack vara det. Ett sätt att stärka arbetarnas rättigheter över nationsgränserna är att teckna globala avtal med transnationella företag, exempelvis Skanska. Verksamheten finansieras med egna insamlade pengar (se nedan) och med finansiering från Sida via den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.

Som medlem i Byggnads är du en del av världens största demokratiprojekt. Se filmen om hur det internationella fackliga engagemanget går till:

Byggnads internationella solidaritetsfond

Fonden bildades 1989 i samband med Byggnads 100-årsjubileum och finansierar olika internationella projekt. Projekten handlar framförallt om att organisera på byggarbetsplatser och utbilda de lokala fackens medlemmar i allt från arbetsmiljö och hälsa till demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Det här bidrar du som medlem till

Tack vare solidaritetsfonden har Byggnads medlemmar förbättrat arbetsvillkoren för hundratusentals arbetskamrater världen över.

Stödet har bidragit till bland annat följande:

  • Migrantarbetare från Nepal och Centralasien som bygger arenor inför fotbolls-VM i Qatar 2022 har fått rätt att byta arbetsgivare i Qatar och är fria att lämna landet.
  • Det sydkoreanska facket har fått stöd för att fackligt aktiva ska släppas ur fängelse.
  • Fler unga och kvinnor har organiserat sig i det ukrainska byggfacket, som slutit ett starkare nationellt kollektivavtal.
  • Exploateringen av migrantarbetare minimerades under renoveringen av Panama-kanalen.
  • Migrantarbetare i Thailand har genom organisering stärkt sina villkor och driver processer för rätt ersättning och bättre arbetsmiljö.

Stöd Byggnads internationella solidaritetsfond

Två arbetare

Tycker du det är viktigt att byggnadsarbetare i andra länder får bättre villkor? Var med och bidra. Som månadsgivare i Byggnads internationella solidaritetsfond stödjer du facklig organisering och påverkan i länder där situationen för byggnadsarbetare är katastrofal. Plusgiro: 30 200-0 eller Swish: 123 658 26 47

Uppdaterad: