Frågor och svar

Välj kategori

Arbetsmiljö

Avtal och lagar

 • Under året har du rätt att vara ledig med betalt på vissa högtidsdagar – så kallad helglön. I vissa fall rör det sig om heldagar ("röda dagar") som infaller under måndag till fredag (exempelvis annandag påsk). I andra fall rör det sig om dagar som inte är röda, men där du ändå har ledigt – ofta kallade fridagar (exempelvis julafton). I ett tredje fall infaller högtidsdagen alltid på en lördag eller söndag (exempelvis påskafton/påskdagen), och om du inte arbetar då så påverkas du förstås inte. Här får du reda på när du är ledig och när du får helglön och inte.

   

 • Byggavtalet

  Kläder

  Arbetsgivaren tillhandahåller en omgång överdragskläder varje 12-månadersperiod. Anställningen ska avses pågå mer än tre månader. Med överdragskläder avses hängselbyxa/midjebyxa med blus eller ofodrad overall.

  Skor

  Arbetsgivaren bekostar ett par skyddsskor per 12 månadersperiod eller när de är utslitna. Med skyddsskor menas skor, kängor , stövlar med spiktrampskydd och skyddståhätta.

  Verktyg

  Arbetsgivaren tillhandahåller verktygen. Om inte arbetet bedrivs enligt raka ackordslistan där det är beskrivet vad arbetstagaren skall tillhandahålla.

   

 • Timavlönade

  Din semesterlön beräknas på din totala intjänade lön under intjänandeåret 1 april - 31 mars.

  A-kassan betalar inte de 10 första dagarna vid semesterpermittering.

  Om arbetstagare slutar sin anställning ska semesterersättning för samtlig intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens upphörande (semesterlagen).

  Byggavtalet: 13%

  Entreprenadmaskin-, VVS och Kyl Teknikinstallations- och Glasmästeriavtalet: 13,1%

  Plåt- och Ventilationsavtalet: 13,2%

  Bemanningsavtalet: 13%, för anställda den 30 april 2013 och tidigare: 13,3 % 

  Månadsavlönade

  Din semesterlön är den vid semestertillfället den aktuella vecko- eller månadslönen och ett semestertillägg.

  Semestertillägget är i procent av den aktuella månadslönen för varje betald semesterdag.

  Intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens avslutande.

  Semesterpermittering betalas av arbetsgivaren fr.o.m. 11:e permitteringsdagen.

  A-kassan betalar inte ut ersättning i samband med semester.

  Byggavtalet: 0,8%

  VVS och Kyl Teknikinstallations-, Plåt- och Ventilations-, Entreprenadmaskin- och Glasmästeriavtalet: 1,1%

  Mer info om semesterlön hittar du här

 • Om du slutar på ditt jobb så ska din slutlön betalas ut en månad efter avslutad tjänst (om ni inte kommit överens om något annat). Slutlönen kan bestå av kvarvarande/betalda semesterdagar, eventuell lön, arbetstidsförkortning etc.

Medlemskap

Pension och försäkringar

Varsel och uppsägning

 • När en arbetsgivare saknar arbete till sina anställda och behöver säga upp personal måste arbetsgivaren förvarna genom att lämna ett varsel om uppsägning till de anställda, arbetsförmedlingen och facket.

  Ett varsel ska innehålla skälen till de planerade eventuella uppsägningarna, antalet arbetstagare som kan bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna kommer att ske. Facket på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av arbetsgivarens varsel till Arbetsförmedlingen.

 • När en arbetsgivare meddelar om ett varsel om uppsägning har Byggnads en varselförhandling med företaget. Företaget får visa hur deras verksamhet ser ut nu och framöver samt presentera en turordningslista som utgår från personalens anställningstid på företaget. Det är all anställning som gäller, även om man jobbat från och till. Förutom anställningstid tar man även hänsyn till de olika yrkeskategorierna.

 • När varselförhandlingen är klar ska arbetsgivaren lämna över ett skriftligt besked om uppsägning till de anställda som sägs upp. I beskedet står bland annat hur lång uppsägningstid de anställda har och att de har arbetsplikt under uppsägningstiden.

  Ibland får arbetsgivaren in kortare jobb och då kan fack och arbetsgivare komma överens om att förlänga uppsägningstiden för några av de anställda.

 • Både ja och nej. Om företaget saknar kollektivavtal, men har anställda som är medlemmar i facket, måste arbetsgivaren förhandla om arbets- och anställningsvillkoren för varje anställd. Om det däremot varken finns medlemmar eller kollektivavtal, har arbetsgivaren ingen skyldighet att förhandla med facket.

 • Enligt Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande (främjandelagen) måste arbetsgivaren lämna in ett skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen. Hur lång tid i förväg som varslet måste lämnas in beror på hur många anställda som riskerar att bli uppsagda.

  Antal berörda arbetstagare Senaste tidpunkt för varsel
  5–25 senast två månader före
  26–100 senast fyra månader före
  fler än 100 senast sex månader före
 • Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att din anställning upphör, inte kan erbjuda dig något arbete. Då behöver du inte gå till arbetet. Arbetsgivaren måste dock betala dig en permitteringslön. Hur hög permitteringslönen är beror på vilket avtal som gäller på arbetsplatsen, men den är oftast lägre än din vanliga lön.

  Innan arbetsgivaren beslutar om att permittera personal måste hen förhandla med en MB-grupp, kontaktombud eller berörd Byggnadsregion.

  Permittering som sker på grund av coronaviruset omfattas av ett förenklat permitterings­förfarande. Det innebär att arbetsgivaren kan välja mellan att förhandla om permittering enligt ovan, eller skicka in en lista över personal som behöver permitteras. Listan ska skickas till företagets MB-grupp, kontaktombud eller berörd Byggnadsregion. I övrigt gäller samma regler som vid vanlig permittering.