Dagordning för Byggnads förbundskongress 2018

1. Kongressens öppnande

2. Rapport angående granskning av röstprotokoll och fastställande av ombudsförteckning

3. Beslut angående kongressens offentlighet

4. Godkännande av dagordning

5. Val av kongressens funktionärer

 • a) fyra ordförande
 • b) fyra sekreterare
 • c) beredningsutskott, elva ledamöter
 • d) rösträknare, två ledamöter
 • e) två justerare för sista dagens protokoll

6. Fastställande av ersättningar

 • a) Fastställande av kongressens traktamente, arvode och förlorad arbetsförtjänst
 • b) Fastställande av konfliktersättning
 • c) Fastställande av ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • d) Fastställande av ersättning till regionerna vid förbundsuppdrag

7. Behandling av berättelsen över förbundets verksamhet

8. Behandling av revisionsberättelser

9. Beslut om ansvarsfrihet

10. Kongressrapport: Stadgekommittén

11. Förbundsstadgar

 • a) motionerna FS 150-151
 • b) motionerna FS 152-153
 • c) motionerna FS 154-158
 • d) motionerna FS 159-160
 • e) motionerna FS 161-162
 • f) motionerna FS 163-170
 • g) motionerna FS 171-173
 • h) motionerna FS 174-175
 • i) motionerna FS 176-179
 • j) motionerna FS 180-191

12. Ekonomisk resurs 2019

13. Kongressutredning Budgetberedningen

14. Grundorganisationen

 • a) motionerna GO 192-196
 • b) motionerna GO 197-198
 • c) motionerna GO 199-207
 • d) motionerna GO 208-213
 • e) motionerna GO 214-221
 • f) motionerna GO 222-224
 • g) motionerna GO 225-232
 • h) motionerna GO 233-236
 • i) motionerna GO 237-239
 • j) motionerna GO 240-243
 • k) motionerna GO 244-258

15. Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning

 • a) motionerna AM 23-28
 • b) motionerna AM 29-34

16. Arbetsmiljö och hälsa

 • a) motionerna AH 35-39
 • b) motionerna AH 40-41
 • c) motionerna AH 42-43
 • d) motionerna AH 44-50
 • e) motionerna AH 51-52
 • f) motionerna AH 53-54
 • g) motionerna AH 55-57
 • h) motionerna AH 58-64
 • i) motionerna AH 65-66

17. Medbestämmande och inflytande

 • a) motionerna MBL 283-284
 • b) motionerna MBL 285-294
 • c) motionerna MBL 295-296

18. Semester

 • a) motionerna SEM 339-346
 • b) motionerna SEM 247-348

19. Arbetstidsfrågor

 • a) motionerna AT 67-72
 • b) motionerna AT 73-92

20. Ekonomisk politik

 • a) motionerna EP 117-120
 • b) motionerna EP 121-123
 • c) motionerna EP 124-127
 • d) motionerna EP 128-129
 • e) motionerna EP 130-131
 • f) motionerna EP 132-135

21. Facklig utbildning

 • a) motionerna FU 136-137
 • b) motionerna FU 138-141
 • c) motionerna FU 142-143

22. Fackligt arbete i Europa och övriga världen

 • a) motionerna FAE 144-149

23. Lönepolitik

 • a) motionerna LP 278-282

24. Samhälle, byggande och näringspolitik

 • a) motionerna SBN 327-331
 • b) motionerna SBN 332-333
 • c) motionerna SBN 334-338

25. A-kassan

 • a) motionerna AKA 1-13
 • b) motionerna AKA 14-20
 • c) motionerna AKA 21-22

26. Avtals- och medlemsförsäkringar

 • a) motionerna AVF 93-94
 • b) motionerna AVF 95-105
 • c) motionerna AVF 106-107
 • d) motionerna AVF 108-114
 • e) motionerna AVF 115-116

27. Pension och pensionsålder

 • a) motionerna PP 297-298
 • b) motionerna PP 299-305
 • c) motionerna PP 306-309
 • d) motionerna PP 310-315
 • e) motionerna PP 316-317
 • f) motionerna PP 318-319
 • g) motionerna PP 320-323
 • h) motionerna PP 324-326

28. Sjuk- och arbetsskadeförsäkringar

 • a) motionerna SJA 349-354

29. Kommunikation och social media

 • a) motionerna KSM 259-262
 • b) motionerna KSM 263-265
 • c) motionerna KSM 266-270
 • d) motionerna KSM 271-277

30. Juristförsäkring

31. Målplan 2019

32. Kongressuppföljning 2014-2018

33. Överklagande av beslut i försäkringsärende – Stig Arne Andreasson

34. Kongressrapport Mål och Vision 2022

35. Fastställande av arvoden

 • a) till förbundsstyrelsens ledamöter
 • b) till förbundets revisorer
 • c) till förbundsfullmäktiges ledamöter
 • d) till valberedningen
 • e) till den kongressvalda förbundsledningen

36. Val av

 • a) förbundsordförande
 • b) andre förbundsordförande
 • c) förbundssekreterare
 • d) avtalssekreterare
 • f) revisorer
 • g) revisorssuppleanter

37. Fastställande av

 • a) 11 förbundsstyrelseledamöter
 • b) ordinarie fullmäktigeledamöter
 • c) suppleanter till fullmäktigeledamöter
 • d) valberedning elva ledamöter

38. Anförande av

 • Partiordförande Stefan Löfven
 • LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson
 • Ambet Yuson, BWI
 • Leif Linde, Riksbyggens VD
 • Ardalan Shekarabi, Statsråd

39. Utdelning av Byggnads kulturstipendier

40. Beslut om datum för förbundsfullmäktige 2019

41. Beslut om datum för nästa ordinarie kongress förslag 26–29 maj 2022

42. Avslutning

Uppdaterad: