Kongressdokument

 • Motioner och utlåtanden (2,2 MB)
  Motioner och utlåtanden
 • Mål och Vision 2022 (290 kB)

  En arbetsgrupp kopplad till vår kongress har lyft fram de områden som Byggnads behöver ha en långsiktig strategi kring. Dessa områden har sedan analyserats noggrant och gruppens förslag till mål och visioner presenteras under varje område i det här dokumentet. Denna version är antagen på Byggnads kongress 2018.

  Hela Mål och vision 2022

  Kortversion av Mål och vision 2022

  Mål och Vision 2022
 • Protokoll (1,08 MB)
  Protokoll från Byggnads kongress 2018
 • Stadgar (204 kB)

  Stadgarna är Byggnads grundläggande interna regler. De antas på kongressen som genomförs vart fjärde år. Nuvarande stadgar gäller från 1 juni 2018.

  Byggnads stadgar
Uppdaterad: