Byggnads Väst

2018

 • Var med och påverka avtalsrörelsen

  Våren 2020 är det dags för nästa avtalsrörelse för Byggnads. Men redan nu kan du börja fundera på vad som är viktigast för dig. Mer i årlig lönehöjning, eller är det din avtalspension du tycker att vi ska prioritera? Skriv en motion och var med och p...

 • Mångfald ska lösa bristen på arbetskraft

  Företag med brist på byggnadsarbetare, se hit! En lösning är att anställa fler kvinnor och nyanlända? Och nu finns det nya vägar in i byggbranschen med bra hjälp för både företag och individer, inte minst ekonomiskt.

 • Många skyddsombud är frustrerade

  Alla brister i de checklistor Byggnads samlade in efter Arbetsmiljöveckan kommer inte som någon överaskning för skyddsombuden. Trots att skyddsombuden ofta påpekar brister när det gäller damm händer inte mycket.

 • Stora brister när det gäller damm

  Efter Arbetsmiljöveckan har Byggnads fått in 1 799checklistor från hela landet när det gäller damm ochkvartsdamm. Det fanns brister på nästan hälften av de arbetsplatser vi tittat på. – Det här är ju oroande framförallt för våra medlemmar, säger...

 • Pablo är redo att börja organizera

  Pablo Vergara laddar upp för att börja sitt arbete med att organisera medlemmar på de stora byggprojekten i Göteborgsområdet. – Det är en stor utmaning, men jag har mycket energi och ser fram emot att testa alla metoder, säger Pablo.

 • Region Öst växer snabbast

  När det gäller målen att bli fler medlemmar kommer troligtvis Byggnads Öst att nå sitt mål för 2018. Här får regionens ordförande Magnus Cato berätta vad de gör för att lyckas.

 • Näta-häng i Göteborg

  Tjejer! Boka in den 14 december i almanackan. Då träffas vi med Näta i Göteborg. Eftefr mötet fortsätter vi till O´Learys och käkar.

 • "Det saknas kunskaper och respekt för farligheterna"

  Regionala skyddsombudet Anders Karlsson ser okunskap som det största problemet när det gäller damm och kvartsdamm. – Generellt saknas det kunskaper och respekt för farligheterna. Det finns stora kunskapsbrister, säger han.

 • Redo att börja räkna på ackord

  Att räkna ut ett ackord är inte alltid så lätt. Det fick deltagarna i Byggnads ackordstagarutbildning för VVS-are känna på. – Det är svåra uppgifter, men man lär sig mycket nyttigt att ta med sig, säger Johan Skogsman.

 • Seminarium om HBTQ-personers arbetsmiljö

  Centrum för forskning om arbete och sysselsättning – Work and Employment Research Centre (WE) - bjuder in till seminarium om Hbtq-personers arbetsmiljö.