Byggnads Väst

Utbildningar för förtroendevalda

För MB-ledamöter, fackliga förtroendemän och/eller skyddsombud.

Kursutbud för dig som är eller vill bli:

Lagbas

MB

Skyddsombud

FFV

Uppdaterad: