Anmälan: Förslag till MB

Fyll i anmälan nedan för medlem som du föreslår som MB.

Detta gäller endast för uppdrag i region Väst.

(Obs! Fyll i din mejladress i de fält där du uppmanas att göra det så får du en kopia på mejl på vad du skickat in).  

Förslag till MB

Medlemsuppgifter

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

MB och Handläggare i arbetsmiljö (Ham)
Usedd i företag som verkar
Utsedd på
Vald på

Inlämnad av

Uppdaterad: