Anmälan: Förslag till MB

Fyll i anmälan nedan för medlem som du föreslår som MB.

Detta gäller endast för uppdrag i region Väst.

(Obs! Fyll i din mejladress i de fält där du uppmanas att göra det så får du en kopia på mejl på vad du skickat in).  

Detta förväntar sig Byggnads av en färdigutbildad MB-ledamot:

Alla förtroendevalda, oavsett roll, representerar Byggnads på arbetsplatsen.
MB–ledamöter organiserar och företräder även medlemmarna på arbetsplatsen i alla frågor utom lön.
Efter utbildning har en MB grundläggande kunskaper om förhandlingssystemet, viktiga lagar och regler samt utvecklingsavtalet.
En MB får också fördjupade kunskaper om  medbestämmande, utvecklingsavtal och har tränat på mer komplicerade förhandlingsövningar.

Utbildningsstegen för MB

  • Påfarten
  • Introduktion till MB-uppdraget (4 timmar)
  • MB-utbildning steg 1, 2 och 3 (11 dagar)

Förslag till MB

Medlemsuppgifter

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

MB-ledamot
Handläggare i arbetsmiljö (HAM)
Kontaktombud (för er som väljer det i stället)
Usedd i företag som verkar
Utsedd på
Vald på

Inlämnad av

Granskad: