Byggnads Väst

Fackmöte är en rättighet

Enligt Utvecklingsavtalet (UVA) har alla medlemmar i Byggnads rätt att få fem timmars facklig information på betald tid.  

Ordna UVA-möte

  • MB-grupp alternativt facklig förtroendeman ansvarar för anordna UVA-möten. Saknas dessa kan ni kontakta Byggnads Väst direkt och få hjälp.
  • Byggnads kan närvara på mötet och informera om exempelvis försäkringar, löner, arbetsskydd och allmänfacklig information.
  • Byggnads kan ordna lokalen. Vill arbetsgivaren ha egen information på mötet står de för fikat. Annars gör Byggnads det.
  • Senast en månad innan UVA-mötet ska det anmälas till arbetsgivaren.
  • Du har rätt till 5 timmars facklig information på betald arbetstid varje år. Normalt fördelas den tiden på två UVA-möten.
  • Möten hålls normalt under arbetstid. Anordnas mötet efter arbetstid utgår övertidsersättning.
  • Efter mötet ska minnesanteckningar fyllas i på en särskild blankett och skickas till Byggnads.

Vill du vet mer om UVA-möten?
Kontakta Rita Ekman, 010-601 14 03, rita.ekman@byggnads.se för att få information om hur ni ska gå tillväga.

Uppdaterad: