Byggnads Väst

Skyddsombud

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. 

På de här sidorna har vi samlat information som du har nytta av i ditt arbete.

Här nedan kan du lämna förslag på någon du tycker ska bli skyddsombud på din arbetsplats. Sedan är det Byggnads Väst som utser skyddsombud.

Medlemsuppgifter

MB/FFV
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Utsedd på (Obligatorisk)
Vald på (Obligatorisk)

Signatur

Uppdaterad: