Bild på Björn Johansson, skyddsombud på Peab i Skövde.

Björn Johansson, skyddsombud på Peab i Skövde.

Skyddsombud

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet.

På de här sidorna har vi samlat information som du har nytta av i ditt arbete.

Här nedan kan du lämna förslag på någon du tycker ska bli skyddsombud på din arbetsplats. Sedan är det Byggnads Väst som utser skyddsombud.

 

 

Medlemsuppgifter

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

MB/FFV
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Utsedd på - nivå i företaget (Obligatorisk)
Vald på (Obligatorisk)

Inlämnad av

Granskad: