Byggnadsarbetare

Fotograf: Jan Nyqvist

Polski

Dla tych z Was, którzy pracują lub zamierzają pracować w branży budowlanej w Szwecji.

O Byggnads

Byggnads jest dobrowolnym związkiem zawodowym założonym przez pracowników w 1881 roku. Jest to związek zawodowy pracowników budowlanych w Szwecji, do którego należy około 70 % pracowników budowlanych na budowach.

Układ zbiorowy Byggnads

Szwecja nie ma ustawy o stawce minimalnej, która ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. W zamian za to mamy wspólne porozumienie pomiędzy pracobiorcami (tzn. pracownikami) a pracodawcami (organizacją pracodawców). Tym porozumieniem jest kollektivavtal (układ zbiorowy).

Uwaga! Układ zbiorowy dotyczy wszystkich na budowie i nie można zrezygnować z przysługujących uprawnień płynących z układu zbiorowego.

Pracobiorcy są reprezentowani przez związek zawodowy Byggnads, a pracodawcy są reprezentowani, przez różne organizacje pracodawców.

Układy zbiorowe regulują między innymi płace:
● Czas pracy 
● Wynagrodzenie urlopowe 
● Ubezpieczenia 
● Warunki zatrudnienia. 
Pracodawcy, którzy posiadają układy zbiorowe, wykupują również korzystne ubezpieczenia dla swoich pracowników. Układy zbiorowe są renegocjonowane regularnie, najpózniej co trzy lata. Związki zawodowe i organizacja pracodawców dochodzą do porozumień które mają obowiązywać podczas kolejnego okresu umownego.

Składki emerytalne

5,9 % od Twoich zarobków rocznych (brutto)

Ubezpieczenie Grupowe

W ramach związku zawodowgo dochodzi grupowe ubezpieczenie na życie, w czasie wolnym od pracy i ubezpieczenie grupowe na dzieci

Środowisko pracy

Masz prawo do ubrań roboczych, butów i ubrań ochronnych. Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Diety służbowe

Koszty zakwaterowania i utrzymania, nocleg powyżej 70 km od miejsca zamieszkania daje ci prawo do 390 kr/dzień
Koszty podróży lub dojazdu, do pracy i z pracy 2.50 kr/km

Ubezpieczenie

W razie choroby, wypadku lub zgonu (tylko jeżeli firma posiada układ zbiorowy)
Oprócz tego ubezpieczenia w ramach związku zawodowgo: grupowe, na życie, w czasie wolnym od pracy i ubezpieczenie grupowe na dzieci

Mieszkanie
Masz prawo do przyzwoitego mieszkania (nie musisz mieszkać na budowie)

Poradnictwo
Pomożemy Tobie wyjaśnić jakie masz prawa i treść umów, które ciebie dotyczą, uzyskasz pomoc prawną przy sporach pomiędzy Tobą a pracodawcą.
Uwaga: Dotyczy tylko członków związków pracownikow budowlanych Byggnads

Chcesz się zapisac do związków? 

Wypełnij podanie 

Składki członkowskie Byggnads
 

Składki Byggnads Väst 2022


Szkolenia

Uzyzkasz możliwość do szkoleń podczas pracy, które polepszą wiedzę o Twoich prawach i obowiązkach na rynku pracy

Możliwość uzyskania porad i odpowiedzi na twoje pytania po polsku

Strajk

Czasami może dojść do strajku, jeśli zawiodą negocjacje. Zdarza się to bardzo rzadko. Korzystnym dla wszystkich jest aby panował spokój na rynku pracy. Zazwyczaj dochodzi się do porozumienia bez wywoływania konfliktu. W Szwecji ilość dni konfliktowych jest najmniejsza w Europie.

Kontakt Byggnads

Możliwość uzyskania porad i odpowiedzi na twoje pytania po polsku

Mikolaj Kosieradzki 
mikolaj.kosieradzki@byggnads.se

Kontakt z nami

• Biura w Göteborg, Borås, Halmstad, Skövde, Trollhättan
• vast@byggnads.se
• 010-601 10 09
• Personel Byggnads Väst
• Usługa/infolinia

Granskad: