Alex Rönnbom, lärling Peab

Alex Rönnbom, lärling Peab

Fotograf: Peter Gustafsson

Lärlingsinformation

Vad innebär det att vara lärling?
Hur är lärlingslönerna?
Var anmäler jag mig som lärling?

Är du ny lärling är det flera saker du behöver känna till. Tveka inte att kontakta Byggnads Väst om du har frågor.

När är man lärling?

Med lärling menas en person som börjar sin kvalificeringstid hos ett företag. Numera går alla under benämningen lärling.

Du som gått Bygg- och anläggningsprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet (tidigare gymnasielärling). 

Du som gått en traditionell vuxenutbildning hos till exempel Movant och Lernia (tidigare vuxenlärling).

Du som utbildar dig inom ett företag och är över 20 år (tidigare företagslärning).

Som lärling är du ännu inte färdigutbildad. Det företag som tar emot dig ska ha en medarbetare som är ansvarig för utbildningsfrågor och du får också en handledare som ska hjälpa och stödja dig.

Anmäl dig hos din yrkesnämnd (BYN) 

För att bli lärling måste du anmäla dig hos BYN. Sedan ska ni skriva en utbildningsplan mellan företaget och dig som lärling.

Anmälan görs på yrkesnämndernas hemsidor.

För att kunna logga in på BYN måste både din och din arbetsgivares e-postadress anges i anmälan. 

Yrkesnämndernas hemsidor

Kontaktpersoner Byggnads Väst

Utbildningsplaner

Håll koll på din lärlingstid

För att få ditt yrkesbevis måste du ha uppfyllt ett visst antal månader. Därför är det viktigt att du anmäler din lärlingsanställning till BYN så fort som möjligt.

Under en övergångsperiod finns det två lösningar. Ni som började som lärlingar efter den 1 januari 2021 går på det nya avtalet.

Ni som började er lärlingsanställning under 2020 eller tidigare går på det gamla avtalet.

Ni som har en lärlingsbok och fyller i timmar där skall alltså behålla den fram till ni får ert yrkesbevis.

Företaget du jobbar på måste ha kollektivavtal

I kollektivavtalet regleras vad som gäller för en lärling. Kollektivavtalet är din trygghet som styr arbetsvillkor, lön och försäkringar. Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal räknas inte din tid.

Anställningsform för lärlingar

Det är nästan bara tillsvidareanställning som gäller för lärlingar. I vissa fall kan det röra sig om en provanställning (det bestämmer lärlingen och företaget).

VVS kan även ha provanställning, men yrkesnämnden ska underrättas.

Anmäl dig till a-kassan

Du blir inte automatiskt medlem i Byggnads a-kassa när du blir medlem i Byggnads. Anmäl dig därför till a-kassan på byggnadsakassa.se. Är du inte med i a-kassan får du ingen a-kassa om du blir arbetslös.
Anmälan Byggnads a-kassa

Spara alltid dina lönespecifikationer

Varje gång din lön betalas ut får du en lönespecifikation av din arbetsgivare. Det är viktigt att du sparar dessa, för visar det sig att din arbetsgivare fuskar med skatten eller annat kan lönespecifikationen vara det enda beviset du har.

Granskad: