Revisorer

Här är Byggnads västs internrevisorer. Deras jobb är inte att granska ekonomin i detalj, det har vi andra revisorer till.

Våra egna revisorer är medlemmar som väljs av andra medlemmar på regionfullmäktige och de ska följa upp verksamheten i regionen.

Når vi våra mål?

Jobbar vi effektivt?

Och så vidare.

Uppdaterad: