Byggnads Väst

Byggnads Västs medlemsavgifter

 

Bli medlem

Medlemsavgifter 2019 Byggnads Väst

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I nedan angivna medlemsavgift är din regionsavgift inbakad.

Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 193- 33 500- 581 110 691
142-192 24 700-33 499 522 110  632
128-141 22 300-24 699 479 110  589
116-127 20 100-22 299 438 110  548
53-115 9 300-20 099 261 110  371
0-52 0-9 299 52 110  162
7 Avgiftsbefriade gymnasieelever vuxenelever    

Ändrad inkomst
Om du får tillfälligt ändrad inkomst, t ex blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift.
Kontakta medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften
Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 14 14
E-post: medlemsservice.vast@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: