Byggnads Västs medlemsavgifter

Bli medlem

Medlemsavgifter 2022 Byggnads Väst

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I nedan angivna medlemsavgift är din regionsavgift inbakad.

Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 208- 36 000- 607 137 744
153-207 26 600-35 999 544 137  681
138-152 24 000-26 599 498 137 635
125-137 21 800-23 999 454 137  591
57-124 9 900-21 799 272 137  409
0-56 0-9 899 55 137 192
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)    

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 137 kronor för dig som är medlem i Byggnads.

Ändrad inkomst

Om du får tillfälligt ändrad inkomst, till exempel blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift.

Du kan ändra dina uppgifter på Mina sidor.
Kontakta medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften

Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 14 14
E-post: medlemsservice.vast@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften

Det är viktigt att su som precis skrivit in dig via webben bekräftar ditt medlemskap med en första betalning – annars börjar inte medlemsskapet gälla. 
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

Du kan också swisha in din första betalning till swishnummer 123-671 26 24. Fyll i ditt personnummer (10 siffror) i swish-appens meddelandefunktion. 

 

 

 

Uppdaterad: