Byggnads Väst

Byggnads Västs medlemsavgifter

 

Bli medlem

Medlemsavgifter 2020 Byggnads Väst

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I nedan angivna medlemsavgift är din regionsavgift inbakad.

Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 197- 34 200- 590 110 700
145-196 25 200-34 199 530 110  640
131-144 22 800-25 199 486 110  596
119-130 20 500-22 799 444 110  554
54-118 9 500-20 499 265 110  375
0-53 0-9 499 53 110  163
7 Avgiftsbefriade gymnasieelever vuxenelever    

Ändrad inkomst
Om du får tillfälligt ändrad inkomst, t ex blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift.
Kontakta medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften
Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 14 14
E-post: medlemsservice.vast@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften
Det är viktigt att su som precis skrivit in dig via webben bekräftar ditt medlemskap med en första betalning – annars börjar inte medlemsskapet gälla. 
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

Du kan också swisha in din första betalning till swishnummer 123-671 26 24. Fyll i ditt personnummer (10 siffror) i swish-appens meddelandefunktion. 

 

 

 

Uppdaterad: