Byggnads Väst

Byggnads Västs medlemsavgifter

Bli medlem

Medlemsavgifter 2021 Byggnads Väst

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I nedan angivna medlemsavgift är din regionsavgift inbakad.

Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 201- 35 000- 600 137 710
148-200 25 800-34 999 538 137  648
134-147 23 200-25 799 493 137 603
122-133 21 200-23 199 450 137  560
55-121 9 600-21 199 269 137  379
0-54 0-9 599 54 137 164
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)    

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 137 kronor för dig som är medlem i Byggnads.

Ändrad inkomst

Om du får tillfälligt ändrad inkomst, till exempel blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift.

Du kan ändra dina uppgifter på Mina sidor.
Kontakta medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften

Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 14 14
E-post: medlemsservice.vast@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften

Det är viktigt att su som precis skrivit in dig via webben bekräftar ditt medlemskap med en första betalning – annars börjar inte medlemsskapet gälla. 
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

Du kan också swisha in din första betalning till swishnummer 123-671 26 24. Fyll i ditt personnummer (10 siffror) i swish-appens meddelandefunktion. 

 

 

 

Uppdaterad: