Teckna hängavtal

Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Väst måste mejla in uppgifter och dokument till  hangavtal.vast@byggnads.se.

Avtalsteckningsdagar Göteborg

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar cirka var 14:e dag där flera företag närvarar. Både arbetsgivare och anställda ska närvara på avtalsteckningsdagen. 
Datum för avtalsteckningsdagar

Kontakt Hängavtal

Mejla oss om du har frågor kring avtalsteckningen i region Väst (Västra Götalands och Hallands län).

Uppdaterad: