Byggnads Väst

Flyers från Byggnads att ladda ner

Flygblad med facklig information att skriva ut och dela ut på arbetsplatser. 

Flygbladen har text på båda sidorna och går att skriva ut som A4 eller A5.

Så här skriver du ut!

Granskad: