Utbildning med Byggnads Väst.

Byggnads Västs kursverksamhet

Hör du till dem som känner att kunskapen om fackets roll i ditt och samhällets liv inte räcker till? Kolla då upp vårt stora kursutbud och gå en facklig kurs.

Vi ger dig kunskap, medvetenhet och verktyg till att kunna påverka ditt arbetsliv.

Utbildningar för alla

Påfarten

Vi har Påfarten som är en facklig introduktion där du bland annat lär dig om fackets historia och att Byggnads finns för att skapa trygghet på arbetsmarknaden och bra och rättvisa löner.

VVS ackordstagarutbildning

Byggnads Väst har även en ackordtagarutbildning för VVS-are. Ger dig kunskaper för att lyckas med prestationslönen.

BRO-UTBILDNING

Byggnads rekrytera och organisera-utbildning.
Du blir medveten om vad det innebär att vara en facklig ledare och vilka möjligheter du har att påverka din arbetssituation. Vi pratar också om att rekrytera och organisera byggnadsarbetare.

Utbildningar för förtroendvalda

Här hittar du utbildningar för dig som redan har ett fackligt uppdrag. Du som är MB-ledamot, lagbas, skyddsombud eller facklig förtroendeman bjuds kontinuerligt in till vidareutbildning.

FFV-grund, steg 1 och 2

Lagbas

MB-utbildning

Skyddsombudsutbildning

Anmälan

Du hittar mer information och anmälningsformulär på sidan för respektive utbildning.
Du kan också anmäla dig via sms, telefon eller e-post. 
Mejl: fackligutbildning.vast@byggnads.se
Sms: 0730121261
Ange följande uppgifter: Namn, mobilnummer, person- eller medlemsnummer, kursens namn
samt datum (om sådant finns).
Har du frågor kan du ringa Annika Larsson 010-601 14 28, eller mejla annika.larsson@byggnads.se

Ledighet

Ofta hålls kurserna på dagtid och du har rätt till ledighet och får så gott som alltid ersättning för förlorad arbetsförtjänst, skattefritt.

Här finns information om hur du söker ledigt och blanketter.

CENTRALA UTBILDNINGAR

Det finns också utbildningar på riksnivå. Läs mer om dem här.

Uppdaterad: