Jämställdhet och jämlikhet

Byggnads strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa.

Alla ska kunna känna sig hemma i byggbranschen.

Därför jobbar vi mycket med ett projekt som heter "Stoppa machokulturen".

Är du kvinna har vi Näta som stärker och lyfter fram kvinnor inom bygg och det är frågor som är aktuella varje dag.

Byggnads långsiktiga mål bygger på att stärka alla byggnadsarbetare i arbetslivet och i livets olika skeenden.

Alla ska känna sig välkomna i byggbranschen, oavsett könsidentitet. Din sexuella läggning ska inte påverka hur du behandlas, inte heller vilken religion du tillhör eller vilket eventuellt handikapp du har.

Alla ska känna sig behövda. Allas lika värde är självklart.

För att uppnå detta arbetare vi med tre nyckelord, Stark, Stolt och Trygg.

Stark

Med Byggnads i ryggen blir du starkare. Gemenskap och trygghet finns både i arbetslaget och i facket. Ju fler vi är desto starkare blir vi i förhandlingar och desto bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram.

Stolt

Vi byggnadsarbetare ska vara stolta över vår yrkesskicklighet. Din yrkeskompetens ska alltid värderas och våra förtroendevalda hjälper dig att veta vad som gäller.

Trygg

Byggnads är en trygghet. Våra förtroendevalda finns på arbetsplatser över hela landet och gör allt för att din arbetsmiljö ska vara så säker och trygg som möjligt. De ger både omtanke och konkreta råd i svåra situationer.

Stort arbete efter kongressen 2014

Byggnads kongress 2014 visade tydligt i vilken riktning medlemmarna vill att Byggnads ska gå som organisation. Jämställdhet och mångfaldsfrågor sattes högt på agendan med utmanade mål till 2022.

Nu i maj är det en ny kongress och vi tar sikte på 2030 med nya utmanande mål för att bli ännu bättre.

En viktigt fråga för att öka jämlikhet och jämställdhet är att öka antalet kvinnliga byggnadsarbetare och medlemmar. Och inte minst behålla de vi har.

Byggnads plan för en jämställd byggbransch

Näta i väst

Byggnads kvinnliga nätverk – NÄTA har under åren gjort en stor insats för att stötta och stödja medlemmar. Men tyvärr ser vi fortfarande att många kvinnor lämnar sina yrken efter några år i branschen.

2014 var antalet kvinnliga medlemmar cirka 0,8 procent. Sedan dess har vi sett en långsam ökning och kring 2020 passerade vi 1,5 procent.

Målet var att nå 5 procent till 2022, men vi landar närmare 2 procent.

Kontakta Näta i Byggnads Västs region

Stephanie Olsson
Telefon: 072-394 50 24
stephanie.olsson@byggnads.se

Ida Karlsson har startat upp Näta i Skaraborg. Ni som är intresserade kan nå henne via Stephanies mejladress. 

Bra bit kvar

Utifrån samtal med kvinnliga medlemmar, kan vi tyvärr konstatera att vi har en bra bit kvar för att kunna hävda att alla anställda lever som dom lär när det gäller likabehandling.

Förbundet har tagit fram en likabehandlingsutbildning för jämställdhetsansvariga, sammankallande MB och ledningspersoner i organisationen.

Gäller alla

Vi vill ha jämställdhet och jämlikhet i branschen. Det gäller inte bara kvinnor. Det gäller alla. Även män mår dåligt av machokultur och dålig jargong.

Kampanjen ”Stoppa machokulturen” lanserades 2015. Responsen var både positiv och negativ. Huvudfokus har legat på att förändra attityder och kulturen ute på byggena.

Slutsatsen är att Byggnads har tagit flera steg i vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete, men att det finns massor kvar att göra.

Här kan du läsa Byggnads Mål- och vision

Här finns fler broschyrer

Väst har ett eget arbete

Byggnads Västs styrelse har en person som arbetar med jämställdhet och jämlikhet: Pontus Högfeldt. Du kan alltid höra av dig med frågor eller funderingar.

Anmäl till din arbetsgivare om du blir mobbad, sexuellt trakasserad, kränkt eller förolämpad.
Om inte din arbetsgivare lyssnar, prata med skyddsombudet eller Byggnads Västs regionala skyddsombud.

Är du kvinna i byggbranschen? Då kan du bli aktiv i Näta, nätverket för kvinnor i Byggnads! 

Är du ung kan du gå med i Unga Byggare.

Både Näta och Unga byggare finns lokalt i region Väst.

Jämställdhetsansvarig i Byggnads Västs regionstyrelse

Pontus Högfeldt
070-913 13 29
pontus.hogfeldt.ffv@byggnads.se

Uppdaterad: