Bild på en person som antecknar.

Fotograf: pixabay.com

Ansökan om arbetstillstånd – Byggnads yttrande

En medborgare i ett land utanför EU behöver ofta ett arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

När en person ansöker om arbetstillstånd gör Byggnads en bedömning av löner och arbetsförhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det kallas för yttrande.

I yttrandet uttalar vi oss om huruvida det aktuella företaget har rätt villkor.

Vi tittar bland annat på om arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar ut rätt lön och har rätt försäkringar.

SÅ GÅR DU TILLVÄGA
Dokumenten skickas till yttrande.vast@byggnads.se

Du behöver:

HANDLÄGGNINGSTID
Handläggningstid är den tid det tar för handläggaren att fatta ett beslut i ärendet efter det att ärendet bedömts vara komplett. Ansökan bedöms vara komplett först då samtliga handlingar har inkommit till handläggaren för att denne ska kunna fatta ett beslut.

Handläggningstiden varierar under året beroende på arbetsbelastning och ärendets karaktär. Normal handläggningstid är cirka sex veckor.

Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta. Kontrollera innan ansökan skickas in att uppgifterna är korrekta. Tänk på att ofullständiga uppgifter kan förlänga handläggningstiden och i vissa fall leda till att du måste skicka in din ansökan på nytt.

Det kan ta längre tid om:

  • En handläggare behöver titta mer på din ansökan, exempelvis om du skickat med en bilaga eller skrivit extra information i din ansökan
  • Det saknas uppgifter i din ansökan

TIPS FÖR SNABBARE HANDLÄGGNING
Handläggningen kan gå snabbare än vad den uppskattade handläggningstiden säger, men ibland behöver vi mer tid för att utreda ditt ärende eller få in mer information.

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

  1. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda
  2. Alla handlingar i ärendet är bifogade
  3. Alla handlingar är korrekta
  4. Handlingarna är undertecknade

BLANKETTER
För migrationsärenden behöver ni enbart bifoga blanketten Offer of employment/Anställningserbjudande

Granskad: