Byggnads Väst
Ombudsmannen Pablo Vergara på arbetsplatsbesök i Marieholmstunneln.

Ombudsmannen Pablo Vergara på arbetsplatsbesök i Marieholmstunneln.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kontakta Byggnads Väst

Telefon 
010-601 10 09 (alla kontor)
vast@byggnads.se
Personal Byggnads Väst
  
Post till regionkontoret 
Byggnads Väst, Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Adresser till de andra kontoren

Medlemsservice
010-601 14 14
medlemsservice.vast@byggnads.se
Frågor om medlemsavgifter, adressändringar med mera. Telefontider: månd-torsd kl 9–12, 13–15, fred och dag före röd dag 9–12

Byggnads NU
För frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar rörande arbetslivet.
010-601 10 00
E-postformulär till Byggnads Nu!

Inbetalningar
Plusgiro 805200-3
  

Uppdaterad: