Byggnads Väst

Lön under loven

Det finns överenskommelser på de olika avtalsområdena om vad elever som arbetar på loven ska få i lön och semesterersättning.

Ferielöner (eller "lön under loven") 2019–2020

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade lönenivåerna för feriearbete.

ByggAVTALET

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.
• Elev som genomgått andra året på bygg- och anläggningsgymnasiet: 100 kronor/timmen.
• Elev som genomgått första året på bygg- och anläggningsgymnasiet: 90 kronor/timmen.
• Övriga: 80 kronor/timmen.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 

Gäller 7 juni 2019 till 7 juni 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.
• Elev som genomgått två år VVS på gymnasiet: 99 kronor/timmen eller 17 226 kronor/månad.
• Elev som genomgått ett år VVS på gymnasiet: 88 kronor/timmen eller 15 312 17 226 kronor/månad.
• Elev från grundskola som sökt VVS- och fastighetsprogrammet:
78 kronor/timmen eller 13 572 17 226 kronor/månad.

Plåt- och ventilationsavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 procent).
• Elev som genomgått andra året bygg- och anläggningsgymnasiet: 106,60 kr/h
• Elev som genomgått första året på bygg- och anläggningsgymnasiet: 90,20 kr/h
Övriga: 82,00 kr/h

Entreprenadmaskinavtalet

Lönerna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.
Elev som gått två år på bygg- och anläggningsgymnasiet: 102 kr/h
Elev som gått ett år på bygg- och anläggningsgymnasiet: 92 kr/h
Övriga elever: 80 kr/h


   

Uppdaterad: