Byggnads Väst

Lön under loven

Det finns överenskommelser på de olika avtalsområdena om vad elever som arbetar på loven ska få i lön och semesterersättning.

Lön under loven 2017

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade lönenivåerna för feriearbete.

Bygg

Elev som gått ett år på gymnasiet:
88 kr/tim
Elev som gått två år på gymnasiet:
96 kr/tim
Övriga:
77 kr/tim

PlåT 

Elev som gått ett år på gymnasiet:
86,40 kr/tim
Elev som gått två år på gymnasiet:
102,10 kr/tim
Övriga:
78,50 kr/tim
  
VVS/Kyl
  
Elev som gått ett år på gymnasiet:
84 kr/tim eller 14.620 kr/mån 
Elev som gått två år på gymnasiet:
94 kr/tim eller 16.360 kr/mån 
Övriga:
74 kr/tim eller 12.880 kr/mån 

(Obs! Lönerna för VVS/Kyl är rekommendationer.)
  
MASKIN 
  
Uppgifter kommer snart. 
   

Uppdaterad: