Byggnads Väst

För dig som är gymnasiemedlem och tagit studenten

När du gick i skolan var du frimedlem i Byggnads. Efter examen måste du börja betala en medlemsavgift för att fortsätta vara medlem i facket.

Från 1 september blir du betalande medlem
Då måste du börja betala en medlemsavgift för att fortsätta vara medlem i facket
Medlemsavgiftens storlek styrs av hur mycket du tjänar. 
Byggnads Västs medlemsavgifter

Om du har ett jobb
Så fort du börjar arbeta skall du meddela din lön. Detta kan du göra via att logga in på Mina Sidor
Du loggar som användarnamn och lösenordet är ditt medlemsnummer (står på medlemsbeviset).
Därefter går du in under Profilsida/Rapportera din bruttolön och din arbetsgivare

Om du är arbetslös
Saknar du arbete kan du vara frimedlem till och med 31 augusti. För att fortsätta vara medlem efter det måste du börja betala en medlemsavgift. Det är viktigt att du kontaktar Byggnads för att få rätt medlemsavgift. Avgiften för arbetslösa är lägre än för de som har ett jobb.

Kontakta oss
Avgift, rapportering av lön, adressändring, få hjälp av ombudsman, in- och utträden med mera:
medlemsservice.vast@byggnads.se
010-601 14 14

Bli medlem i a-kassan
Att bli medlem i en a-kassa sker inte med automatik utan Du måste själv ansöka om medlemskap. Så fort du börjar arbeta kan du ansöka om medlemskap i Byggnads A-kassa genom att skicka in en inträdesansökan. För att uppfylla medlemsvillkoret för den inkomstrelaterade ersättningen krävs 12 månaders medlemskap, det är därför viktigt att du blir medlem så fort som möjligt.
Ansökningsformulär till a-kassan.
a-kassan@byggnads.se
010-601 18 00

Uppdaterad: