Organisering det viktigaste målet

Här finns Byggnads Västs mål- och handlingsplan för 2022 och tidigare år.

Våra övergripande mål för 2022 är att:
Öka medlemsantalet så att vi är minst 20 000 organiserade byggnadsarbetare i Väst.
Minst 386 Påfartendeltagare.
Ha minst 55 fullmaktstagare.
Genomföra 326 fackliga utvecklingssamtal med förtroendevalda
Genomföra minst 2 895 arbetsplatsbesök, varav 220 UVA-möten.

Granskad: