Byggnads Väst

Organisering det viktigaste målet

Här finns Byggnads Västs mål- och handlingsplan för 2019 och tidigare år.

Våra övergripande mål för 2019 är att:
Öka medlemsantalet med 719 medlemmar.
Utfärda 40 nya fullmakter.
Utse minst 50 nya fackligt förtroendevalda i företag med färre än 50 anställda.
Öka antalet avtalsbundna företag med 340.
Genomföra minst 3 000 arbetsplatsbesök med inriktning på små och medelstora företag.

Granskad: