Bild från regionfullmäktige i december 2023

Bild från regionfullmäktige i december 2023

Fotograf: Peter Gustafsson

Regionfullmäktige Byggnads Väst

Regionfullmäktige är Byggnads Västs högsta beslutande organ. Ledamöterna i regionfullmäktige samlas till möte minst två gånger om året för att besluta om aktuella fackliga frågor i regionen.

Byggnads Västs regionfullmäktige 

Regionfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs varje år på fullmäktiges årsmöte. I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan till exempel vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar, i kollektivavtal eller Byggnads stadgar, som ska sändas till förbundskontoret

Möten regionfullmäktige 2023

ÅRSMÖTE
25 mars. 10.00

BUDGETMÖTE
Lördag 2 december. 10.00

   

Jag är intresserad av att sitta med i regionfullmäktige

Här kan du nominera dig själv som ledamot i Byggnads Västs regionfullmäktige

Uppdaterad: