Anmäla underentreprenör

När företag som har hängavtal med Byggnads ska anlita underentreprenör måste anmälan till Byggnads alltid göras i god tid innan arbetet startar.

Fyll i blanketten, spara och e-posta sedan dokumentet som en bifogad fil.

Skickas till: ue.vast@byggnads.se

För frågor om UE-anmälan
Rita Ekman
010-601 14 03
rita.ekman@byggnads.se 

Granskad: