Byggnads Västs försäkringsinformatörer

Ibland kan informationen finnas på närmare håll än man tror. På flera företag i Byggnads Västs område finns medlemmar som utbildat sig till försäkringsinformatörer.

Våra försäkringsinformatörer jobbar främst med att löpande ge medlemmar relevant information och kunskap om försäkringar. Både om försäkringar som ingår i kollektivavtalet och i medlemskapet i Byggnads. Dessutom kan de berätta om vilka försäkringar som går att lägga till.

De har även grundläggande kunskaper om pensionssystemet och kan hjälpa dig att lägga upp en plan för din pension.

Försäkringsinformatörerna har också kunskap om vad som ska göras om skadan är framme och kan förmedla blanketter och broschyrer.

Om du vill veta vem som är försäkringsinformatör på ditt företag kan du kontakta Byggnads Västs försäkringshandläggare:

Charlotte Bejmyr 010-601 13 95 eller

Lars-Göran Johansson 010-601 15 07.

Till dem kan du också anmäla intresse om att själv bli försäkringsinformatör och fråga om vår utbildning för detta.

Mer om uppdraget

Som försäkringsinformatör förväntas du inte vara expert, utan enbart ha en övergripande kunskap. Du ska kunna ge övergripande information om försäkringsskyddet, hänvisa vart man kan vända sig för att få mer information och vara behjälplig med att göra en anmälan om någon blir sjuk eller skadar sig i sitt arbete.

Visste du att du som försäkringsinformatör också är fackligt förtroendevald? Det innebär exempelvis att du inte bara har rätt att prata försäkringsfrågor utan även andra typer av fackliga frågor på arbetstid om det behövs.

Bli försäkringsinformatör

Byggnads behöver fler försäkringsinformatörer. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt fackliga uppdrag, för att stärka rättvisan och tryggheten bland våra medlemmar. Våra försäkringsinformatörer är i framkanten av detta arbete.

  • Försäkringsinformatör i Byggnads (3,7 MB)

    Här kan du läsa om rollen som försäkringsinformatör. Du förväntas inte vara expert på försäkringsfrågor, utan bara att ha en övergripande kunskap. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt fackliga uppdrag, för att stärka rättvisan och tryggheten bland våra medlemmar.

Uppdaterad: