Byggnads Väst

Ledighet och ersättning m m

Deltagare i fackliga utbildningar har både rättigheter och skyldigheter.

Rätt till ledighet

Enligt Lagen om rätt till ledighet vid utbildning har man rätt att få ledigt för fackliga studier om man meddelar arbetsgivaren senast 14 dagar före kursstart. Vid längre utbildningar (över en vecka) säger lagen att man meddelar ca ett halvår innan.

Blankett Studieledighetsansökan  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Du som förlorar arbetsförtjänst när du går utbildning får ersättning. Belopp som deltagarna ersätts med är minst det som anges på sidan Praktisk information för Byggnads centrala utbildningar. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej för avtalsenliga fridagar. Du får även ersättning för resekostnader.

På de flesta utbildningarna bjuds deltagarna på lunch.

För frågor om ersättningen med mera kontakta:
Annika Larsson, 010-601 14 28 eller annika.larsson@byggnads.se

Uppdaterad: