Blanketter

Här finns de vanligaste blanketterna för företag och medlemmar.

 • Arbetsplatsanmalan Byggavtalet (pdf) (45 kB)
  Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar.
 • Arbetsplatsanmälan (word) (50 kB)
  Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar.
 • Arbetsplatsanmälan Plåtavtalet (35 kB)
  Om arbetsvolymen beräknas överstiga 200 arbetstimmar ska arbetsgivaren senast i samband med arbetets påbörjande skriftligen anmäla ny arbetsplats. Denna arbetsplatsanmälan gäller för Plåtavtalet.
 • Avtalsmotion (digital) (604 kB)
  Motionsmall för digital ifyllnad (pdf). Mejla motionen till vast@byggnads.se
 • Avtalsmotion (skriva ut) (30 kB)
  Motionsmall att skriva ut och fylla. Posta till Byggnads Väst, 413 04 Göteborg. Märk kuvertet Avtalsmotion.
 • Besked om anställnings upphörande eller permittering (97 kB)
 • Redovisningslista Byggnads Väst.pdf (39 kB)
  För VVS-företag och glasföretag. Fyll i och skicka till Byggnads Väst.
 • Studieledighetsansökan (43 kB)
  Senast 14 dagar innan utbildningen startar måste du ansöka om ledighet hos din arbetsgivare.
 • UE-anmälan MBL 38 (digital) (986 kB)
  Blanketten används för att anmäla underentreprenörer. Anmälan av underentreprenör (pdf, fylls i digitalt). Fyll i blanketten, spara och e-posta sedan dokumentet som en bifogad fil. Skickas till: ue.vast@byggnads.se
Uppdaterad: