Obligatoriska personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på alla byggen där kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp.

Byggherrens skyldigheter
• Anmäla byggstart till Skatteverket
• Skaffa utrustning som gör det möjligt att föra elektronisk liggare

Entreprenörens skyldigheter
• Föra personalliggare i utrustning som tillhandahålls av byggherren
• Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket på byggarbetsplatsen

Verksam persons skyldighet
• De verksamma personerna ska elektroniskt registrera sin närvaro på byggarbetsplatsen

Efter avslutad byggnation
• Byggherren ska anmäla att byggverksamheten avslutats
• Den som bedriver byggverksamhet ska bevara personalliggaren i två år efter beskattningsårets utgång

Skatteverkets kontroll
• Oanmälda kontrollbesök
• Avstämning av personalliggaren mot verksamma personer på arbetsplatsen
• Fråga om identitet och vem man arbetar för
• Vid fel och brister
– kontrollavgifter
– förelägga byggherre/den som bedriver byggverksamhet

Källa: Skatteverket.

Vid frågor kontakta Skatteverket

 Läs mer: Skatteverket: Personalliggare i byggbranschen

Granskad: