Försäkringar och rehab

Som medlem har du flera försäkringar i Byggnads och har din arbetsgivare kollektivavtal har du ytterligare skydd genom avtalsförsäkringarna.

Försäkringarna kan ge ersättning vid till exempel sjukdom, arbetsskada och olycksfall. Som medlem får du kostnadsfri hjälp med handläggning och bedömning av rätten till ersättning från de olika försäkringarna.

Dina försäkringar
Som medlem i Byggnads omfattas du av medlemsförsäkringar och har din arbetsgivare kollektivavtal omfattas du även av flera avtalsförsäkringar.

Försäkringsanvarig Byggnads Väst
Försäkringsansvariga hjälper medlemmar med försäkringsärenden rörande avtals- och olycksfallsförsäkringar. Vi erbjuder även försäkringsinformation på arbetsplatserna.

Försäkringsinformatörer 
Försäkringsinformatörer är utbildade medlemmar som hjälper arbetskamrater med information om vilka försäkringar som finns.

Galaxen
Är du byggare och har någon slags funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att jobba? För dig finns Galaxen Bygg som ordnar arbetsförlagd rehabilitering genom anpassat arbete.

Uppdaterad: