Byggnads Väst

Lönestatistik i Väst

Här är listan på de arbetsplatser som hade högst prestationslön under perioden 1 november 2020 till och med den 31 januari 2020.

VVS fortsätter mäta in högst löner för tredje perioden i rad. Västgötarör sticker ut med ett ackord på 431,75 kronor i timmen, (Tälttork Flottiljen Karlsborg).

För trä, betong, mureri och anläggning (TBM) ligger Hansson & Söner Entreprenad i topp med 330,12 kronor i timmen, (Kajen etapp 2bgt).

Plattsättare och golvläggare ligger nära 300 kronor i timmen som bäst.

Lönetoppen i Väst

Prestationslön TBMA* 1 november 2020–31 januari 2021

Företag                               objekt, ort                 fördelningstid      förtjänst
1.  Hansson & Söner           Kajen etapp 2 btg              3 030                   319,05
2.  Puts & Tegel i Örebrö    Kurorten, student             2 843                   289,06
3.  Skeppsviken, Skövde     G20                                      2 558                   268,00
4.  Asplunds Bygg                Förskola Mellomkvarn      2 231                  263,21
5.  Tommy Byggare AB       Krattan                                1 276                  259,62
6.  Veidekke Entreprenad   Brf Skogsbrynet                3 659                  256,50
7.  Veidekke Entreprenad   ST 1 Tank farm                  2 418                  256,04
8.  Peterson & Hansson      Bacchus hus 4                   3 819                  251,87
9.  Hansson & Söner           Kärravinkeln BMSS               939                  250,50
10. Peterson & Hansson     Nybygg Idrottshall            3 260                  249,73
11. GH Olofsson Bygg         Care of Carl                       1 587                  247,03
12. Mariedals Byggtjänst    Kongahälla Kv2 4                 124                  245,89
13. Tommy Byggare AB      Hedin Bil                                704                  245,70
14. Peab Sverige AB            Lundgrens Trädgård         1 933                  245,00
15. A Olsson Grund & Btg  AB Flatås Alléer                 2 672                  243,79

Prestationslön övriga yrken 1 november–31 januari

VVS 
1. Västgötarör AB                 Flottiljen Kalsborg              127                    431,75
2. Assemblin VS AB              FC Kämpegatan 4-16            43                    271,63
3. Assemblin VS AB              216000238 Kyla T31          463                     251,89

Golv
1. Sandå Sverige AB            30120250/SR                         76                     336,74
2. Sandå Sverige AB            30120307/SES                         7                     288,67
3. Kakel & Byggkeramik      Bacchus 4 49782/ID             80                     285,74

Platt
1. Halmstad Kakelhus AB  Klackrup Patrik                       877                  291,18
2. Sandéns Golv Halmstad KKC Falkenberg 23975         240                  239,30

Papp
1. Takbyrån i Alingsås AB     Diverse                                 5 172                236,11

Glas och ställning har inga inmätta timmar udner perioden.

 

 

När det gäller glas, ställning, bemanning och plattsättare vet vi att det mäts mer än vad vi får in. Vi efterlyser bättre inrapportering.

För komplett prestationslönestatistik för Väst

Logga in under Mina sidor

Löneansvarig Byggnads Väst
Conny Johansson
010-601 14 13 
conny.johansson@byggnads.se

Uppdaterad: