Bra att veta vid strejk

Innan strejken börjar

■ Håll dig uppdaterad. En strejk kan avblåsas strax innan den är tänkt att börja.

På strejkdagen

■ Gå först till din arbetsplats. Där finns en kontaktperson som ger dig mer information.

■ För att få konfliktersättning måste du första strejkdagen också bege dig till närmsta Byggnadskontor för att få ett konfliktkort. Får du förhinder måste du kontakta kontoret.

■ Om du inte blivit utsedd till strejkvakt eller har fått andra uppgifter så kan du gå hem sen. Men du måste vara kontaktbar.

Konfliktersättningen

■ Du får ersättning genom att fylla i konfliktkortet. Kortet räcker i 14 dagar, sedan måste du uppsöka Byggnads kontor för ett nytt kort.

■ Strejkersättningens belopp styrs av Byggnads stadgar.

■ När strejken är över måste du lämna tillbaka konfliktkortet till Byggnads kontor för att få den ersättning du har rätt till. Tänk på att kortet är en värdehandling.

När strejken är över

■ Håll dig uppdaterad om när du ska återvända till arbetsplatsen.
Ibland kan arbetet dra igång igen med kort varsel.

Uppdaterad: