Begära förhandling

Ni begär förhandling genom att kontakta Byggnads Väst

Skicka er begäran om förhandling till vast@byggnads.se. Skriv Förhandlingsframställan i ämnesraden. Mejlet ska innehålla en beskrivning av vad ärendet avser, företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Vi återkommer när vi registrerat er begäran 

Granskad: