Byggnads Väst
Personer som läser flygblad.

Löner och avtal

Att din arbetsgivare skrivit på kollektivavtalet är en garanti att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd, avtalspension med mera. 

Kollektivavtal

Lönestatitstik i Väst

Ferielöner 

Kontakt

För frågor om löner och avtal
Byggnads NU
010-601 10 00
E-postformulär till Byggnads Nu!

Löneansvarig Byggnads Väst
Conny Johansson
010-601 14 13 
conny.johansson@byggnads.se

Avtalsansvarig Byggnads Väst
Parham Pour Bayramian 
010-601 14 32 
parham.pour@byggnads.se

Uppdaterad: