Personer som läser flygblad.

Löner och avtal

Att din arbetsgivare skrivit på kollektivavtalet är en garanti att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd, avtalspension med mera. 

Kollektivavtal

Lönestatitstik i Väst

Ferielöner 

Kontakt

För frågor om löner och avtal
Byggnads NU
010-601 10 00
E-postformulär till Byggnads Nu!

Löneansvarig Byggnads Väst
Björn Mikkelsen
010-601 13 96
bjorn.mikkelsen@byggnads.se

Avtalsansvarig Byggnads Väst
Parham Pour Bayramian 
010-601 14 32 
parham.pour@byggnads.se

Uppdaterad: