Byggnads Väst

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna är en av de stora frågorna inom Byggnads. Inom branschen finns många tunga och slitsamma arbetsmoment.

Risken för att byggnadsarbetarna ska råka ut för arbetsskador av olika slag är tyvärr ganska stor.

Under rubrikerna "Din arbetsmiljö", "Skyddsombud" och "Arbetsmiljöveckan" har vi samlat viktig information för dig som kanske funderar på att bli skyddsombud eller helt enkelt brinner för arbetsmiljöfrågor och vill förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.

Uppdaterad: