Galaxen ger byggare en andra chans

Är du byggare och har någon slags funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att jobba? 

Galaxen Bygg ordnar arbetsförlagd rehabilitering genom anpassat arbete för personer med bakgrund från byggsektorn. Målet för verksamheten är att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd.Galaxen Bygg ägs gemensamt av flera arbetsgivareparter. 

Anställningen är en rehabiliteringsanställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av arbetsförmedlingen och betalas ut via Galaxen Bygg. Lönebidraget ska kompensera den nedsatta arbetsförmågan. Rehabiliteringsanställning med stöd varar i genomsnitt 2,5 år. 

Vill du veta mer? Kontakta Byggnads Väst
Anders Karlsson (Göteborg), 010-601 14 27 anders.karlsson@byggnads.se
Morgan Karlsson (Trollhättan), 010-601 14 20 morgan.karlsson@byggnads.se
Anders Fransson (Skövde), 010-601 13 99 anders.fransson@byggnads.se
Marcus Toftén, (Halmstad), 010-601 13 97 marcus.toften@byggnads.se

Eller gå in på Galaxens hemsida

Uppdaterad: