2020

 • Hela enkäten

  Här kan ni läsa alla svaren. Här är en sammanställning jag gjort: Tre av fyra vill helst ha sin information via mail. Ett digitalt nyhetsbrev som mailas ut en gång i månaden är en bra grund. Det kan utök...

 • Fler avtal klara - nu senast glasmästeriavtalet

  I dag blev glasmästeriavtalet klart och fyra  av våra kollektivavtal är nu klara. Den 26 november tecknades ett nytt Byggavtal. Det inkluderade bland annat utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett...

 • Parterna överens – vi fick igenom våra krav

  Det blir ingen strejk. Byggnads och Byggföretagen är överens. Bland annat fick vi igenom våra krav på att våra regionala skyddsombud ska ha utökat tillträde på fler arbetsplaster.

 • Alla kretsmöten inställda året ut

  På grund av den pågående Corona-pandemin måste all kretsverksamhet ställas in fram till årsskiftet.

 • Håll dig uppdaterad om strejkvarslet

  Som ni kanske känner till har Byggnads lagt ett strejkvarsel på Byggavtalet från och med 27 november om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess. Håll dig uppdaterad om utvecklingen genom att...

 • Kontaktpersoner Byggnads Väst angående varsel

  Ni som vill prata med Byggnads Väst angående det varsel som Byggnads lagt i avtalsrörelsen ska prata med Tomas Emanuelsson (ordförande), Olof Gustafsson (vice ordförande) eller Hans Reinholdsson.

 • Vikariat medlemsadministratör

  Region Byggnads Väst söker en administratör som skall handlägga medlemsärenden. Placeringsort: Trollhättan

 • Kretsmötet i Bengtsfors är inställt

  Bengtsfors-Eds kretsmöte torsdag den 12 november är inställt.

 • Göteborgskretsen vill se enad fackföreningsrörelse

  Skrivelse från Byggnads krets Göteborg: Med ett fortsatt högt tonläge inom LO vill Byggnads krets Göteborg ta ställning i frågan kring lagen om anställningsskydd (LAS) och dess nya förslag som leder till...

 • Så får du bäst hjälp av Byggnads

  Beroende på vad du som byggnadsarbetare har för frågor och vilken hjälp du behöver finns det olika vägar att kontakta Byggnads. Om du vill ha snabba svar på frågor om löner, anställningsvillkor, a...