Byggnads Väst
Kretsmöte i Göteborg.

Kretsmöte i Göteborg.

Medlemskretsar

Grunden för vår demokrati är medlemskretsarna. Här läggs det fram motioner och nomineras ledamöter till bland annat fullmäktige, regionstyrelsen och kongressen.

Ta chansen att påverka Byggnads och träffa andra medlemmar. Välkommen på medlemsmöte!

Verksamhetskretsar

Byggnads demokrati utgår från regionens fem verksamhetskretsar. Här hittar du mötestider och annan info.  

FyrBoDal
Göteborg
Halland
Sjuhärad
Skaraborg

Kommunkretsar 

Fyrbodal
Bengtsfors-Ed (Vilande)
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål-Mellerud

Skaraborg
Lidköping
Vara
Östra Skaraborg

Sjuhärad
Vårgårda
Tranemo
Mark

Göteborg
Hisingen
Stenungsund (Vilande)

Halland
Hylte
Varberg

Läs mer om hur en krets fungerar.

Kretsarna är grunden i Byggnads demokrati

Kretsen har flera uppgifter och är formbar av styrelsen som är vald att leda kretsarbetet. Det finns uppgifter som kretsen måste uppfylla, de demokratiska uppgifterna är att nominera till:

Regionstyrelse

Regionsordförande tillika förbundsstyrelseledamot

Vice regionsordförande

Förbundsledning

Utse kretsens regionfullmäktigeledamöter

Välja kretsstyrelse

Övriga val till kongressen

Kretsarna ska också:

exempelvis lämna motioner till regionfullmäktige, avtalsrörelse, förbundsfullmäktige och kongress.

samt genomföra de uppgifter regionfullmäktige beslutar.

Dessa uppgifter är kretsens minimumuppdrag, enligt vår gemensamma stadga. Det innebär dock inte att det är allt en krets kan göra. Medlemmarna i en krets äger själva sin krets och kan därmed besluta över kretsens verksamhet utöver de minimikrav som stadgan fastställt.

Uppdaterad: