Byggnads Väst

Regionstyrelse

Styrelsen i region Byggnads Väst har följande sammansättning.

Regionstyrelsens möten 2021: .

Arbetsutskottets (AU) möten 2021: .

 

Uppdaterad: