Byggnads Väst

Regionstyrelse

Styrelsen i region Byggnads Väst har följande sammansättning.

Regionstyrelsens möten 2020: 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 29-30 september, 28 oktober, 25 november, 22 december.

Arbetsutskottets (AU) möten 2020: 15 maj, 5 juni, 14 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.

 

Uppdaterad: