Byggnads Väst

Regionstyrelse

Styrelsen i region Byggnads Väst har följande sammansättning fram till årsmötet som hålls 2019.

Uppdaterad: