Byggnads Väst

Regionstyrelse

Styrelsen väljs av regionfullmäktige och ansvarar för regionens mål och följer upp Byggnads Väst dagliga arbete för att nå dessa mål.
Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Dessutom är personal- och ledningssamordnare, lednings­assistent och ordförande i Unga Byggare inadjungerade.

Här nedan kan du se vilka medlemmar som sitter i Västs styrelse.

Regionstyrelsens möten 2021:
25 augusti.
29–30 september.
4 oktober. Extramöte för att hantera kongressmotioner.
19 oktober.
23 november.
15 december.

Arbetsutskottets (AU) möten 2021:
13 augusti.
10 september.
8 oktober.
12 november.
3 december.

 

Uppdaterad: