Byggnads Väst

Lön under loven

Det finns överenskommelser på de olika avtalsområdena om vad elever som arbetar på loven ska få i lön och semesterersättning.

Lön under loven 2019

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade rekommendationerna om vad elever som arbetar på loven ska få i lön.

BYGG

Elev som gått två år på gymnasiet:
100 kronor i timmen
Elev som gått ett år på gymnasiet:
90 kronor i timmen
Övriga: 80 kronor i timmen

VVS/Kyl

Elev som gått två år på gymnasiet:
99 kronor i timmen eller 17 226 kronor i månaden.
Elev som gått ett år på gymnasiet:
88 kronor i timmen.
Övriga: 78 kronor i timmen.

(Obs! Lönerna för VVS/Kyl är rekommendationer.)

PLÅT (UPPGIFTER KOMMER SNART)
MASKIN (UPPGIFTER KOMMER SNART)

Uppdaterad: