Semesterersättningar och tillägg

Glasmästeriavtalet

Semestersättning: 13%
Semestertillägg: 1%

Byggavtalet

Semestersättning: 13%
Semestertillägg: 0,8%

Entreprenadmaskinavtalet

Semestersättning: 13,1%
Semestertillägg: 1,1%

Teknikinstallationsavtalet

Semestersättning: 13,1%
Semestertillägg: 1,1%

Bemanningsavtalet

Semestersättning:
13,3 % (anställda före 1 maj 2013) 13% (anställda efter 1 maj 2013)

Plåtavtalet

Semestersättning: 13,2%
Semestertillägg: 1,1%

Uppdaterad: