Valberedningen

Inför de flesta val som ska göras inom organisationen tillsätts en valberedning som har till uppgift att förbereda de nomineringar och val som ska genomföras inom regionen och även nationellt.

Valberedningen tar fram personer som är lämpliga för respektive uppdrag.

Uppdaterad: