Byggnads Västs regionfullmäktige .

Fotograf: Peter Gustafsson

Byggnads väst vill se 6 timmars arbetsdag

På lördagens regionfullmäktige gjorde ordförande Patrik Jerksten ett uttalande om att Byggnads Väst vill se kortare arbetsveckor.

6 timmars arbetsdag – 30 timmars arbetsvecka.

Det är hög tid att vi på allvar börja jobba för att det ska bli verklighet.

Här nedan kan ni läsa hela uttandet.

Publicerad:

"Det är hög tid att vi på allvar börjar diskutera kortare arbetsdagar. För oss byggnadsarbetare har produktionstakten ökat under de senaste decennierna. Och det är arbetsgivarna som räknar hem den största delen av vinsten, på bekostnad av våra kroppar.

Arbetstidsförkortning handlar inte bara om en rättvis fördelning av produktivitetsökningar. En kortare arbetsdag skulle ge möjlighet till återhämtning och en bättre livsbalans.

Det är också en jämställdhetsfråga. En 6-timmars arbetsdag eller 30 timmars vecka skulle möjliggöra en mer rättvis fördelning mellan arbete och alla de sysslor som kommer med att ha en familj. Att lättare kunna dela ansvaret för både hem och barn skulle gynna alla.

På längre sikt kan en kortare arbetstid minska såväl sjukskrivningar som den psykiska ohälsan. Arbetstidsförkortning är ett naturligt steg i ett samhällsbygge som sätter människan i främsta rummet. Det är en fråga som kräver samarbete från arbetsgivare, politiker och samhället i stort, för att skapa en mer balanserad arbetsmiljö och ökad jämställdhet.

Byggnads kommer att fortsätta driva den här frågan framåt, för ett bättre arbetsliv och ett mer jämlikt samhälle."

Uppdaterad: