Byggnads Väst

Lön under loven

Det finns överenskommelser på de olika avtalsområdena om vad elever som arbetar på loven ska få i lön och semesterersättning.

Lön under loven 2019-2020

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade rekommendationerna om vad elever som arbetar på loven ska få i lön.

BYGG

• Elev som gått två år på bygg- och anläggningsgymnasiet:
100 kronor i timmen
• Elev som gått ett år på bygg- och anläggningsgymnasiet:
90 kronor i timmen
• Övriga: 80 kronor i timmen

VVS/Kyl

• Elev som gått två år VVS på gymnasiet:
99 kronor i timmen eller 17 226 kronor i månaden.
• Elev som gått ett år på bygg- och anläggningsgymnasiet:
88 kronor i timmen.
• Övriga: 78 kronor i timmen.

(Obs! Lönerna för VVS/Kyl är rekommendationer.)

PLÅT (UPPGIFTER KOMMER SNART)
MASKIN (UPPGIFTER KOMMER SNART)

Uppdaterad: