Byggnads Väst

Lön under loven

Det finns överenskommelser på de olika avtalsområdena om vad elever som arbetar på loven ska få i lön och semesterersättning.

Lön under loven 2017

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade rekommendationerna om vad elever som arbetar på loven ska få i lön.

Bygg

Elev som gått ett år på gymnasiet:
85 kr/tim
Elev som gått två år på gymnasiet:
95 kr/tim
Övriga:
76 kr/tim

PlåT, MASKIN OCH VVS

Överensskommelserna är inte klara ännu

Uppdaterad: